z nami jesteś znany                                                                                             e-mail: ja@tujestem.pl    PLUS 607878005 

Sprzedamdziałkę.pl

* Budowlane * Ogrodowe * Przemysłowe * Rekreacyjne * Rolne *

Cennik

Na stronie sprzedamdziałkę.pl można zamieścić ofertę sprzedaży działki z grup jak wyżej lub z innych. Ofertę sprzedaży można zamieścić na 1.kwartał, na pół roku, na rok. Koszt zamieszczenia jedne oferty:  na kwartał - 50,00 zł; na pół roku - 100,00 zł; na rok - 150,00 zł.
Oferta może zawierać: miejscowość, województwo, opis działki, osiem zdjęć (więcej zdjęć to dopłata za każdy pakiet 4.zdjęć 50,00 zł), dane adresowe oferującego, czyli imię, numer telefonu, e-mail, proponowaną cenę.  Oferta będzie zamieszczona w danej grupie, w danym województwie, a, jeżeli trzeba, to też w danym powiecie. Uwaga. Za wszelkie niezgodności ze stanem faktycznym ofert odpowiadają osoby zlecające zamieszczenie oferty.